Τηλεφωνική Υποστήριξη2018-08-07T13:16:16+00:00

Παροχή Τηλεφωνικής Τεχνικής Υποστήριξης

Το τεχνικό τμήμα της Infosoft Telematics με οργανωμένο σύστημα Help Desk προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης σε θέματα λογισμικού αλλά και υλικού.