Παροχή Τηλεφωνικής Τεχνικής Υποστήριξης

Το τεχνικό τμήμα της Infosoft Telematics με οργανωμένο σύστημα Help Desk προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης σε θέματα λογισμικού αλλά και υλικού.