Αναβάθμιση πρακτορείων ΟΠΑΠ στην Κάλυμνο.

Η Infosoft Telematics ανέλαβε και ολοκλήρωσε τις εργασίες αναβάθμισης δικτύων, τερματικών, DS PLAYERS και περιφεριακών συσκευών στα πρακτορεία ΟΠΑΠ στην Κάλυμνο.

2018-10-31T10:04:03+00:00