Μηχανογράφηση ΕΟΠΥΥ Καλύμνου

Η INFOSOFT TELEMATICS ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο της μηχανογράφησης στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΧΩΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ).

Έτσι ο ΕΟΠΥΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ είναι πλέον συνδεδεμένος με το κεντρικό δίκτυο του ΕΟΠΥΥ.