Τα διαδραστικά συστήματα (διαδραστικοί πίνακες, προτζέκτορες κλπ) λειτουργούν ως εικονική βοήθεια για τους εκπαιδευτές, τους παρουσιαστές και τους εκπαιδευτικούς για να παρουσιάζουν άμεσα στο κοινό τους πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Υπηρεσίες

Σας δίνει τη δυνατότητα εύκολης περιήγησης, πρόσβασης σε πληροφορίες, διατήρησης της προσοχής του συμμετέχοντα και ενθάρρυνσης της αλληλεπίδρασης. Στην Infosoft Telematics υλοποιούμε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαδραστικών συστημάτων από το 2012, είτε με πρωτοβουλία των υπευθύνων σε επιχειρήσεις και σχολεία είτε σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες στον χώρο εταιρίες.

  • Ενασχόληση των μαθητών με διαδραστική και εστιασμένη μάθηση

  • Προώθηση της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας των μαθητών

  • Μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών

  • Έξυπνοι διαδραστική πίνακες για ομαδικές δραστηριότητες

  • Αποδοτικότητα εργασιών της επιχείρησης

  • Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών

  • Μεγαλύτερο φάσμα ανταλλαγής δεδομένων και διασυνδεσιμότητας με τη συμβατότητα με κινητά τηλέφωνα

  • Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα δάχτυλά σας με την τεχνολογία αφής

  • Επαγγελματική παρουσίαση των project

  • Βελτιωμένος τρόπος εκπαίδευσης των τεχνικών – υπαλλήλων στα συστήματα της επιχείρησης