Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Καλύμνου

H Infosoft Telematics σε συνεργασία με την ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. ανέλαβε την εγκατάσταση  του πληροφοριακού εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Κάλυμνο.

Το έργο «Αναβάθμιση  Εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» περιλαμβάνει εγκατάσταση καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων όπως και βιντεοπροβολέων.

Έχουν ολοκληρωθεί 2 κύκλοι εγκαταστάσεων στις παρακάτω σχολικές μονάδες:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

  • 1ο, 4ο και 6ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου.

  • 2ο Νηπιαγωγείο Χώρας Καλύμνου.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

  • 1ο και 5ο Δημοτικό Πόλεως Καλύμνου.

  • 1ο και 2ο Δημοτικό Χώρας Καλύμνου.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ:

  • 1ο Γυμνάσιο Καλύμνου.

ΛΥΚΕΙΑ:

  • 2ο Γενικό Λύκειο Καλύμνου.

  • 1ο ΕΠΑΛ Καλύμνου.

  • Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Καλύμνου.